×

Propunere de modificare a calendarului anului școlar pentru 2024-2025

Propunere de modificare a calendarului anului școlar pentru 2024-2025

Ministerul Educației propune modificarea calendarului anului școlar pentru 2024-2025

Anul școlar să înceapă mai devreme și să se încheie mai târziu

Ministerul Educației a publicat în consultare publică proiectul de ordin al ministrului educației privind structura anului școlar 2024-2025. Potrivit propunerii, anul școlar ar urma să înceapă la data de 9 septembrie 2024 și să se încheie la data de 20 iunie 2025. Aceasta înseamnă că durata cursurilor ar fi de 36 de săptămâni.

Modificări speciale pentru clasele a XII-a, a XIII-a și a VIII-a

Potrivit proiectului, anul școlar pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă ar avea o durată de 34 de săptămâni de cursuri și s-ar încheia la data de 6 iunie 2025. În schimb, pentru clasa a VIII-a, anul școlar ar avea o durată de 35 de săptămâni de cursuri și s-ar încheia la data de 13 iunie 2025.

Durată diferită pentru clasele din învățământul liceal și profesional

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar ar avea o durată de 37 de săptămâni de cursuri și s-ar încheia la data de 27 iunie 2025. În ceea ce privește clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor ar fi cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Structura anului școlar pe intervale de cursuri și intervale de vacanță

Conform propunerii Ministerului Educației, anul școlar 2024-2025 ar fi structurat pe următoarele intervale de cursuri:
– De la 9 septembrie 2024 până la 25 octombrie 2024
– De la 4 noiembrie 2024 până la 20 decembrie 2024
– De la 8 ianuarie 2025 până la 7 februarie 2025 sau până la 14 februarie 2025, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București
– De la 17 februarie 2025 sau 24 februarie 2025 până la 17 aprilie 2025
– De la 28 aprilie 2025 până la 20 iunie 2025

În ceea ce privește intervalele de vacanță, propunerea este următoarea:
– De la 26 octombrie 2024 până la 3 noiembrie 2024
– De la 21 decembrie 2024 până la 7 ianuarie 2025
– O săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie – 2 martie 2025
– De la 18 aprilie 2025 până la 27 aprilie 2025
– De la 21 iunie 2025 până la 7 septembrie 2025

Aceste modificări propuse ar avea un impact asupra programelor naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, care ar urma să se desfășoare în intervalul 9 septembrie 2024 – 17 aprilie 2025, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare. Derularea acestor programe ar fi planificată în intervale de cursuri diferite.

Ministerul Educației a subliniat că această propunere de modificare a calendarului anului școlar pentru 2024-2025 se află în consultare publică și că decizia finală va fi luată în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, părinții/reprezentanții legali ai elevilor și cadrele didactice.

Partajează acest conținut:

Publică comentariul